Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Enerji bvba met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Enerji bvba verstrekt door middel van deze website alleen informatie over de diensten die door Enerji bvba worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Enerji bvba streeft ernaar een goed werkende webshop aan te bieden, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Enerji bvba vindt het erg belangrijk dat er juiste informatie wordt verstrekt op deze website, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Enerji bvba opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Enerji bvba alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Enerji bvba niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Enerji bvba worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Enerji bvba uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de
Enerji bvba worden onderhouden wordt afgewezen.

Vragen, tips en opmerkingen horen wij graag. Neem daarvoor contact met ons op.